Sunday, June 24, 2007

साथ

कुजलेल्या आठवणीं मध्ये जगायचे नाही आता

खूपदा मेलोय परत मरायचे नाही आता,

जीवनाच्या ह्या वळनावर जरी तू साथ देणार असशील,

तरिही तुझी ही साथ नको मला आता

--------------------नितीन

3 comments:

prashant said...

sahi re..........!

Constantine said...

thx prashant

deepanjali said...

जे आपल्याला आवडते ते इतरांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
असा लहानसा प्रयत्न आहे.म्हणूनच मला वाटते .
की तू सूद्धा आमच्या अड्डयात सामील व्हावे .
एकदा येऊन पहा आमच्या ब्लोग अड्डयावर